dijous, 28 de setembre de 2017

Formulari

Activitat de Competic 3. Competència C4. Tractament de text. Realitzar i contestar un formulari en línia.